Meiweek 1978

Ook dit jaar werd er weer een vereniging rond het meigebeuren opgericht nl. de Mei-Meisjes, met als initiatiefnemers: Marlies Peters en Lidia Gerrits. Ook dit jaar werd de Mei Koningin geroofd en wel twee keer. De eerste keer door de OMJA en de tweede keer door Harrie de Lang en familie. Als meipaar voor 1978 werd J. Regterschot (de eerste keer, red.) en Gertie Dörenberg.

Kapcommissie: C. Remmen, J. Remmerde, R. Peters
Winnaar inleveren den: De Vrolijke Denrovers
Roven Mei-Koningin: OMJA