Het begin van een traditie.

In een document staat door H. Pauli mooi beschreven hoe de Meiweek is ontstaan. Wij citeren:

…..Voortgekomen is onze vereniging uit een gesprek tussen drie inwoners van Abdissenbosch, t.w. W. Rutten, P. Hendrix en N. Salemink. Deze drie mensen waren van mening dat er tussen maart (carnaval) en november (begin carnavalsseizoen) te weinig te doen was in ons dorp. Naar het voorbeeld van de Groenstraat, Nieuwenhagen en Schinveld besloten ze toen het ook in ons dorp met een Mei-vereniging te proberen. Makkelijk was het in het begin niet. Dankzij echter het vlijtige pionierswerk van m.n. P. v.d. Hoff, P. Hendrix en N. Salemink, die bij de jeugd van Abdissenbosch meteen animo wisten te kweken, werd deze vereniging op poten gezet. Dit alleen was echter niet genoeg. Men had natuurlijk de steun van de inwoners van Abdissenbosch nodig. Deze waren de Mei-Jongens meteen gunstig gezind, zodat de grondslag voor een goede vereniging gelegd was…..

De Aankondiging.

Abdissenbosch, 10 maart 1972.

L.S.

Onlangs werd door het bestuur van de Stichting Gemeenschaps-huis een vergadering opgeroepen teneinde te komen tot oprichting van een vereniging van “Mei-jongens”. Doordat de vergadering op een ongunstige dag plaatsvond zijn diverse belangstellenden niet in de. gelegehheid geweest aanwezig te zijn.

Na deze vergadering hebben wij vernomen dat bij de jeugd van Abdissenbosch een ruime belangstelling voor zulke Meifeesten bestaat. Bijgaande doen wij U een circulaire toekomen, met een beknopte uiteenzetting betreffende deze festiviteiten.

Om te komen tot oprichting van de vereniging “Mei-jongens” en tevens om de mening te vernemen van de hierbij onmisbare jongedames,verzoeken wij U vriendelijk een vergadering omtrent deze feesten te willen bijwonen.

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 13 maart a.s. om. 20.30 uur in het Gemeenschapshuis.

Tevens zal op deze vergadering op alle eventueel nog bestaande vragen over Mei-jongens en Meifeesten mondelinge toelichting worden gegeven.

Wij hopen dat U ook present zult zijn en heten U alvast van harte welkom.

Vervolgens werd deze circulaire in het dorp verspreid.