Meiweek 1974

Helaas zijn er geen verdere details bekend over deze Meiweek. Wel is het volgende te vertellen:

Uitroepen van de Meiköppelkes:
Daar in de beide voorgaande jaren is gebleken, dat hiervoor bij de jeugd helaas weinig belangstelling bestaat, hebben de Mei-Jongens besloten geen koppels meer uit te roepen, temeer daar vrijwel geen uitgeroepen koppel op het Meibal aanwezig was. Wel wordt de gehele jeugd van Abdissenbosch uitgenodigd om deel te nemen aan het Meibal.

Kapcommissie: H. Regterschot, J. Coenen, R. Peters

Winnaar inleveren den: Mei Jongens Groenstraat

Helaas hebben we geen foto’s van dit jaar. Foto’s zijn altijd welkom.