Reglement Kapen Mei Koningin

1.

Op de zaterdagavond in de Meiweek zal om 20.00 uur bekend worden gemaakt welk meisje tot Meikoningin is verkozen.

2.

De (vermeende ) Meikoningin mag niet eerder gekaapt worden dan dat haar verkiezing bekend is gemaakt. Dit is om rekening te houden met school of werk van het meisje. De Meikoningin moet op het tijdstip van bekendmaking wel binnen het zoekgebied zijn. Is dat niet het geval dan kan zij ook geen Meikoningin worden. Ze mag kiezen met welke groep ze meegaat.

3.

Het Dagelijks Bestuur van de Mei-jongens moet voor zaterdagavond 20.00 uur aan de betreffende kandidaten meedelen of ze al dan niet Meikoningin is geworden.

4.

Vanaf woensdagavond in de Meiweek 21.00 uur mag de Meikoningin gekaapt worden. Vanaf dat moment moet ze zich op een onderduikadres in het ZOEKGEBIED bevinden. Ze hoeft niet de gehele tijd in het ZOEKGEBIED te blijven maar mag niet meer van onderduikadres veranderen. Uiterlijk woensdagavond 21.00 uur wordt een scheidsrechter door de groep waarvoor de Meikoningin heeft gekozen, geïnformeerd waar het onderduikadres is.

5.

Als een groep een vermoeden heeft waar de Meikoningin zich bevindt, dan zal eerst een scheidsrechter gewaarschuwd moeten worden. Samen met een scheidsrechter gaan leden van die groep naar het vermoedelijke onderduikadres. Daar aangekomen zal de scheidsrechter mededelen of dit adres het werkelijke onderduikadres is. De Meikoningin hoeft niet daadwerkelijk op het onderduikadres aanwezig te zijn. Er mogen niet meer dan 3 adressen per uur doorgegeven worden

6.

Als de Meikoningin gekaapt wordt, heeft de groep 2 uur de tijd om haar weer te verstoppen. Gedurende deze 2 uren mag ze buiten het zoekgebied verblijven. Na deze 2 uren moet ze zich weer in het zoekgebied bevinden. Alles gebeurt onder het toezicht van een scheidsrechter.

7.

Het kapen van de Meikoningin stopt op vrijdagavond 20.00 uur. Daarna kan ze niet meer gekaapt worden.

8.

Een minderjarige Meikoningin mag alleen gekaapt worden met toestemming van de ouders en altijd met instemming van het meisje zelf. School en werk mogen er niet onder lijden.

9.

De Meikoningin mag alleen gekaapt worden door groepen die deelnemen aan de Meiweek. Scheidsrechters mogen de Meikoningin niet kapen.

10.

Ieder deelnemend lid aan de Meiweek betaalt € 4,00 aan de Mei-jongens. Eén Euro per deelnemer wordt daarvan overhandigd aan de Meikoningin als een onkostenvergoeding. Groepsleden betalen de € 4,00 aan hun kopman/-vrouw en deze levert het totaalbedrag samen met de groepslijst in bij de secretaris van de Mei-jongens voor de woensdag vóór de Meiweek.

11.

Als een groep zich schuldig maakt aan geweld of wangedrag tijdens het kapen van de Meikoningin dan heeft dit ook direct gevolgen voor de verdere deelname aan de Meiweek. Bij geweld of wangedrag wordt de gehele groep geroyeerd.

12.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur van de Mei-jongens.

Versie 2019.