Meiweek 1972

De Meiweek begon op een vrijdagavond, om 22.00 uur met het uitroepen van de Meikoppels, waarop zaterdag met het ophalen van Mei-Eieren en geld gestart kon worden, om uiteindelijk de eerste Mei-Koningin in Abdissonbosch te krijgen.   Als eerst Meipaar kon zich Leni Salemink, net als Meikoning Leo Offermans gelukkig prijzen. De eerste kapcommissie bestond uit, J. Coenen, R. Peters en C. Oerlemans.   De eerste Meiweek verliep heel erg redelijk. De Mei-den ging in die week van hand tot hand; tot op de laatste dag, toen de Mei-Jongens van de Groenstraat de den in een kippenstal vonden, waarvan zij de deur hebben moeten openbreken. Zij waren uiteindelijk de groep die de den inleverden bij de Mei-Jongens op zaterdagmorgen. Waarna met de eerste denplanting in Abdissenbosch gestart kon worden met behulp van de Mei-Jongens uit de Groenstraat. En zo verliep de Meiweek tot zijn einde, met een paar kleine foutjes die in het jaar 1973 niet meer zouden gebeuren.
In het begin was er maar 1 prijs te verdienen: Inleveren Mei-Den. De den voor de Mei-koningin moet door de Mei-Jongens (met vergunning van de gemeente) worden geroofd. De den is reeds weken van te voren door een speciaal daartoe in het leven
geroepen kap-commissie uitgezocht. De mei-jongens komen voor het kappen van de den in het geheim op een avond bij elkaar in het bos. Na het kappen wordt de den op een geheime plaats
in het dorp bewaard en bewaakt want het kan gebeuren dat mei-jongens uit andere dorpen of gehuwden uit het eigen dorp de den trachten te stelen om tegen een losprijs wederom terug te kunnen geven aan de me-jongens.
Zoals u ziet hier begint het meifeest pas feest voor iedereen te worden. Iedereen kan trachten de mei-jongens de den afhandig to maken, hiervoor gelden echter bepaalde ongeschreven wetten, waaraan iedereen zich beslist zal moeten houden, anders is het plezier van het feest af.   Deze wetten zijn:
1. De sportiviteit zal nooit uit het oog worden vorloren.
2. Er mogen geen vechtpartijen of ruzie ontstaan.
3. Is de bewaking van de den bijvoorbeeld met 4 man en de groep die de den wil stelen met 5 man, dan krijgt de
meerderheid automatisch de den. Is de stelende groep in de minderheid, dan blijft de mei-den in het bezit van de
mei-jongens.
4. De losprijs is vastgesteld op 1 krat bier.
5. De mei-jongens kunnen de den weer terugstelen.
6. De den moet beslist onbeschadigd worden teruggegeven en wel uiterlljk voor zaterdagmorgen 27 mei om 9 uur,
anders wordt de losprijs niet betaald.
7. Als de den eenmaal is opgericht voor het huis van de Mei-koningin mag de den niet meer worden gestolen.
8. De den mag uitsluitend gestolen worden zolang deze in de schuilplaats ligt, dus niet tijdens het transport door de
mei-jongens.


Uitslag e.d. Kapcommissie: J. Coenen, R. Peters en C. Oerlemans
Winnaar inleveren den: Mei-Jongens van de Groenstraat.