Meiweek 1976

Dit jaar vierden de Mei-Jongens hun eerste lustrum. Ook dit jaar was het weer erg spannend rond het meigebeuren, maar uiteindelijk kwam de den toch in het bezit van de Mei-Jongens zelf.

Zoals afgelopen jaar werd er ook een reisje georganiseerd en wel naar Cochem een plaatsje gelegen in het mooie Eiffelgebied. Ook dit jaar organiseerden de Mei-Jongens weer een nieuwe activiteit, nl. het kampvuur. Het kampvuur houdt in, dat na de Meiweek een plaats wordt uitgezocht om een kampvuur te organiseren, m.m.v. Staatsbosbeheer en dan met alle groepen die aan de denroving hebben deelgenomen nog eens gezellig te praten over de afgelopen Meiweek.

Kapcommissie: C. Remmen, S. Hollemans, R. Peters
Winnaar inleveren den: Mei-Jongens Abdissenbosch
Roven Mei-Koningin: ???